327 0

Medyczna marihuana może chronić mózg przed stresem i urazami

Każdego roku około 2 milionów Amerykanów doświadcza Traumatycznych urazów mózgu (TBI). Na ich wystąpienie narażeni są szczególnie żołnierze. Około 17% wysłanych do Iraku żołnierzy doznało TBI, a spośród nich 59% kilkukrotnie. Ponadto, w wyniku nasilającego się stresu zwiększa się ryzyko wystąpienia problemów sercowo – naczyniowych takich jak zawał serca, czy udar. Zarówno problemy te jak i uszkodzenia mózgu zwiększają ryzyko wystąpienia chorób związanych z wiekiem np. demencji.

Czy dysponujemy odpowiednimi mechanizmami by takie zagrożenia zmniejszać? Oczywiście! Właściwe odżywanie, utrzymywanie prawidłowej masy ciała i regularne ćwiczenia z pewnością w tym pomogą. Kaski i hełmy również. Jednak coraz więcej badań, które przeprowadzono w ciągu ostatnich kilku dekad sugeruje, że istnieje inna skuteczna metoda zwiększenia odporności mózgu na urazy oraz zmiany związane ze stresem i wiekiem. Jest nią medyczna marihuana.

Gdy mózg doznaje urazu…

Wydawałoby się, że największe uszkodzenia mózgu następują bezpośrednio podczas urazu fizycznego. Jednak w przypadku większości zamkniętych urazów głowy (w tym spowodowanych problemami sercowo – naczyniowymi jak np. udar) uszkodzenia następują w okresie rekonwalescencji – od kilku minut do kilku dni po urazie. Wiele aktualnych metod ochrony mózgu po urazie skupia się na ograniczaniu obszaru występowania niszczycielskich procesów. Niestety często metody te stosowane są zbyt późno. Sensowne zatem wydaje się chronienie mózgu jeszcze zanim do urazu dojdzie.

Konopie pomocne w zapobieganiu skutków urazu mózgu

Układ endokannabinoidowy zapewnia składnikom konopi szeroki wachlarz możliwości ochrony mózgu. Receptory CB1 i CB2 są regulatorami uwalniania glutaminianu, a także mają właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Bezpośrednio aktywowane są przez THC, a przez CBD pośrednio. Receptory CB1 znajdujące się w komórkach mózgowych aktywowane są przez endogenne kannabinoidy lub THC, co tłumi ich komunikację.

Receptory CB1 mają wysoką zdolność ograniczania uwalniania glutaminianu, co podkreśla potencjał kannabinoidów do tłumienia szkodliwych skutków powodowanych przez niego po urazie mózgu. Nadmierna aktywność glutaminianu jest głównym czynnikiem wywołującym pierwszy etap uszkodzeń, zatem mając na uwadze ochronę przed poważnymi uszkodzeniami a nawet śmiercią odnieść należy się właśnie do tergo związku.

Statystyki pokazują, że pacjenci z TBI (Traumatycznym urazem mózgu), we krwi których wykryto THC mieli większe szanse na jego przetrwanie. Zaledwie 2% osób z THC we krwi zmarło. Śmiertelność wśród tych, u których THC nie wykryto wyniosła 12%.

Ochrona THC przed uszkodzeniem mózgu była również obserwowana w kontrolowanych badaniach przedklinicznych na zwierzętach laboratoryjnych. Myszy, które przeszły symulowany udar miały mniej oznak uszkodzenia mózgu, jeśli otrzymały THC lub CBD przed udarem. Co ważne, myszy, którym podawano THC przez dwa tygodnie przed udarem, rozwinęły tolerancję na jego zdolności chroniące mózg. Ta tolerancja nie była obserwowana w przypadku CBD, co sugeruje, że  może być lepszą długotrwałą strategią ochronną, ponieważ siła jego działania nie zmniejsza się wraz z powtarzającym się stosowaniem, a  zdolności ochronne utrzymują się także po udarze.

W jaki sposób THC i CBD stanowiło ochronę? Zmniejszona sygnalizacja glutaminianowa chroni komórki mózgowe przed śmiercią po urazie i zdarzeniu sercowo – naczyniowym. Jednak rekonwalescencja zależy także od poziomu wolnych rodników i stanu zapalnego mózgu. Niskie dawki THC mogą mieć działanie przeciwzapalne, ale wysokie dawki mogą nasilać stan zapalny, co podkreśla znaczenie właściwego dawkowania.

Właściwości ochronne także przed innymi zmianami w mózgu

Medyczna marihuana może sprawić również, że mózg będzie bardziej odporny na szkodliwe skutki stresu i procesu starzenia.  Zarówno przewlekły stres, jak i starzenie się są związane ze zmniejszeniem produkcji nowych komórek mózgowych w regionie zwanym hipokampem. Jest to jeden z dwóch obszarów mózgu, w którym w wieku dorosłym powstają nowe komórki mózgowe. Odpowiadają one za wiele funkcji m.in. zdolność uczenia się, zmniejszanie lęku i depresji oraz odporności na stres.

Aktywacja receptorów CB1 może pobudzać proces powstawania nowych komórek mózgowych. Częściowo poprzez ten mechanizm, niskie dawki THC pozwalać mogą na zachowanie zdolności poznawczych, chroniąc mózg przed zmianami związanymi z wiekiem. CBD może pośrednio aktywować receptory CB1 poprzez zwiększenie poziomu endogennego kannabinoidu – anandamidu. Uważa się, że dzięki temu CBD częściowo chroni mózg przed szkodliwym działaniem stresu.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie jak długo i w jakich dawkach przyjmować należy pochodne konopi indyjskich by zmaksymalizować ochronę mózgu należy przeprowadzić więcej badań. Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko, że medyczna marihuana może zaostrzać uszkodzenia mózgu? To także nadal pozostaje tematem analiz naukowych.

Źródło: leafly.com


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne są na stronie www.BioHemp.pl


Sandra Jurkiewicz
O autorze:

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres E-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

biuro@medycznamarihuana.com